Ειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο

Ενδιαφέρεστε για Δικηγόρος Χολαργός ή για Δικηγόροι Αγία Παρασκευή με ειδίκευση στο Οικογενειακό δίκαιο;

Η Δικηγόρος Ράνια Μαργέλη ειδικεύεται, ως μάχιμη δικηγόρος, στο φάσμα του Οικογενειακού δικαίου στοχεύοντας στην προαγωγή των συμφερόντων του εκάστοτε πελάτη. Η δικηγόρος Ράνια Μαργέλη αναλαμβάνει συγκεκριμένα:

 • Διαζύγιο κατ' αντιδικία
 • Συναινετικό διαζύγιο
 • Διαζύγιο 2ετούς διάστασης
 • Διατροφή/Επιμέλεια/Επικοινωνία ανηλίκων τέκνων
 • Ασφαλιστικά μέτρα για μετοίκηση και ρύθμιση οικογενειακής στέγης
 • Διατροφή συζύγου
 • Αναγνώριση πατρότητας
 • Προσβολή πατρότητας
 • Όνομα/επώνυμο τέκνου
 • Παρένθετη μητρότητα
 • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Υιοθεσία
 • Δικαστική Συμπαράσταση
 • Ενδοοικογενειακή Βία
 • Σύμφωνο συμβίωσης

Επιπρόσθετες Νομικές Υπηρεσίες

Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε δικηγόροι σε Χολαργός-Παπάγου για αξιόπιστη και ολοκληρωμένη νομική εκπροσώπηση για υποθέσεις εκτός του φάσματος του Οικογενειακού δικαίου, η δικηγόρος Μαργέλη Ράνια αναλαμβάνει επιπρόσθετα υποθέσεις που αφορούν:

 • Αστικό δίκαιο
 • Εμπράγματο δίκαιο
 • Ενοχικό δίκαιο
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής από κάθε είδους πιστώσεις και δάνεια
 • Ακάλυπτες επιταγές
 • Διαταγές πληρωμής
 • Ανακοπές κάθε είδους
 • Έλεγχοι υποθηκοφυλακείων
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Ποινικό Δίκαιο (μηνύσεις κλπ – παράσταση σε ποινικά δικαστήρια)

Επικοινωνία