- Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών
- Ειδικευθείσα στο Νοσοκομείο Α.Συγγρός